Programma's

Inleiding

Onze Omgevingsvisie 2030 is het vertrekpunt bij alles wat we doen. Daarin zijn vijf kernwaarden geformuleerd: Transparant, Leefbaar, Ondernemend, Groen en Duurzaam. Hieruit zijn 7 programma’s voor de begroting gedestilleerd:

  1. Samen doen
  2. Samen ontwikkelen
  3. Bestuur en samenleving
  4. Groen beleven
  5. Werken, ondernemen en ontspannen
  6. Duurzaam voor nu en later
  7. Helder zicht

De kernwaarden duurzaam en transparant zijn het ‘fundament’ van het beleid en komen in meerdere programma’s tot uiting. Elk programma begint met een omschrijving van het programma en een overzicht van de onderdelen. Vervolgens worden de verplichte beleidsindicatoren vermeld. Deze zijn bedoeld om de effecten van beleid op de programma’s aan te geven. Gemeenten zijn verplicht om over een groot aantal indicatoren te rapporteren. Deze verplichte indicatoren geven een beeld van hoe we ervoor staan en zijn aangevuld met nieuwe indicatoren van de website waarstaatjegemeente.nl. Gegevens over Nederland geven het gemiddelde over alle gemeentes weer, gegevens voor Drenthe het gemiddelde over de Drentse provincies.

Vervolgens is er een financieel overzicht opgenomen met de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Daarna volgt een toelichting per taakveld. We herhalen wat we hadden willen bereiken en doen in 2021 en vervolgens geven we aan wat er wel en niet is gerealiseerd. De teksten zijn zo kort en concreet mogelijk geformuleerd. Eventuele belangrijke bij het taakveld behorende documenten worden vermeld. Tot slot wordt er een overzicht verstrekt van de baten en lasten per taakveld, met waar dit nodig is een toelichting.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41