Programma's

7. Helder zicht

Tot programma 7. Helder zicht horen lasten en baten voor:

- Overhead

- Overige baten en lasten

- OZB woningen

- OZB niet

- Mutaties reserves

- Resultaat van de rekening van baten en lasten

- Treasury

- Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

- Belastingen overig

- Vennootschapsbelasting (VpB)

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41