Jaarrekening

10. Investeringen

Uitgaven

Inkomsten

Programma Samen doen (x € 1.000)

Raming

Realisatie

Overhevelen

Afsluiten

Raming

Realisatie

Overhevelen

Afsluiten

Beschikbaar gestelde
investeringsbudgetten
in 2021:

Nieuwbouw school Nietap

2.255

51

2.204

Overige investeringsbudgetten < € 100.000

31

25

6

21

-21

Overloopbudgetten voorgaande jaren:

Dubbele gymzaal Roden

2.079

2.079

Nieuwbouw school Roden (Marke)

4.189

539

3.650

Nieuwbouw school Roden (Parel)

2.098

2.098

Overige investeringsbudgetten < € 100.000

50

108

-53

-5

Toevoeging / onttrekking aan reserves

Totaal

10.702

723

9.984

-5

0

21

-21

0

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41