Programma's

1. Samen doen

Tot programma 1. Samen doen horen lasten en baten voor:

- Onderwijshuisvesting

- Samenkracht en burgerparticipatie

- Inkomensregelingen

- Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

- Arbeidsparticipatie

- Volksgezondheid

- Openbaar basisonderwijs

- Maatwerkdienstverlening 18+

- Begeleide participatie

- Maatwerkdienstverlening 18

- Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41