Jaarrekening

9. Onvoorzien en vennootschapsbelasting

In de primitieve begroting is in het programma Helder Zicht een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 1.000. Er is in 2021 hierop geen aanspraak gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41