Paragrafen

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf gaat over de buffer die de gemeente Noordenveld heeft om financiële tegenvallers op te vangen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat regels voor de manier waarop de gemeente een begroting opstelt en de wijze waarop de gemeente verantwoording aflegt. Het BBV is leidend in deze paragraaf.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41