Paragrafen

5. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het creëren van de juiste randvoorwaarden om de ambities van onze gemeente te realiseren. Dagelijks draagt deze functie zorg voor het goed en betrouwbaar (laten) uitvoeren van de bedrijfsvoeringsprocessen. Daarnaast is de afdeling bezig met het inzetten op vernieuwing. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een toekomstbestendige gemeente die de dienstverlening aan de inwoners op de eerste plaats heeft staan. De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en vormt een terugblik op de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41