Paragrafen

3. Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Noordenveld is een gemeente met een grondoppervlakte van ruim 20.000 hectare en 26 (dorps)kernen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarbij gaat het om de volgende kapitaalgoederen:

  • infrastructuur, zoals wegen, water, riolering en kunstwerken (denk aan bruggen);
  • voorzieningen, zoals plantsoenen en bermen, speel- en sportterreinen, openbare verlichting;
  • gebouwen, zoals scholen en monumenten.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41