Paragrafen

9. Personele lasten

Op basis van een aanvullend onderzoek naar de systematiek met betrekking tot de opbouw van de personele lasten is afgesproken om in de jaarstukken een overzicht van de personele lasten te presenteren. Dit overzicht moet de transparantie bevorderen en naast de gerealiseerde salarislasten ook de gerealiseerde dekking van de salarislasten presenteren.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41