Jaarrekening

3. Baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma's

Samen doen

51.208

21.661

-29.547

52.822

23.250

-29.572

51.061

24.881

-26.179

Samen ontwikkelen

4.840

2.310

-2.530

17.900

15.189

-2.711

7.209

5.330

-1.878

Bestuur en samenleving

4.099

501

-3.598

4.583

206

-4.376

4.338

420

-3.917

Groen beleven

15.030

9.058

-5.972

16.192

9.715

-6.477

17.386

11.060

-6.326

Werken, ondernemen en ontspannen

6.523

2.661

-3.862

8.417

2.282

-6.135

7.369

3.202

-4.167

Duurzaam voor nu en later

1.563

0

-1.563

1.906

150

-1.756

1.569

29

-1.540

Helder zicht

13.200

58.718

45.518

15.975

64.697

48.722

16.192

63.729

47.537

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

96.463

94.909

-1.554

117.795

115.490

-2.305

105.123

108.652

3.529

Mutatie reserves

Samen doen

960

960

0

102

102

1.362

477

-885

Samen ontwikkelen

254

254

500

1.047

547

720

928

208

Bestuur en samenleving

0

298

298

0

115

115

Groen beleven

0

138

138

0

1

1

Werken, ondernemen en ontspannen

1

1

863

862

1

351

350

Duurzaam voor nu en later

0

50

50

0

6

6

Helder zicht

360

360

136

360

224

136

238

102

Totaal mutatie reserves

1

1.574

1.574

637

2.858

2.221

2.219

2.116

-103

Gerealiseerd totaal

96.464

96.483

20

118.432

118.348

-84

107.342

110.768

3.425

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41