Programma's

5. Werken, ondernemen en ontspannen

Tot programma 5. Werken, ondernemen en ontspannen horen lasten en baten voor:

- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

- Sportaccommodaties

- Fysieke bedrijfsinfrastructuur

- Economische promotie

- Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

- Cultureel erfgoed

- Sportbeleid en activering

- Musea

- Economische ontwikkeling

- Recreatieve havens

- Media

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41